İş Akış ve Döküman Yönetim Sistemi – eBA

İş Akış ve Döküman Yönetim Sistemi – eBA

İş Akışı Yönetim Sistemi

 • İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu
 • Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon
 • Süreç maliyetlerinin azalması
 • Süreç odaklı iş yapma anlayışı
 • İş süreçlerinin standardizasyonu
 • İş süreçlerinde takip edilebilirlik
 • Sürükle bırak teknolojisi
 • Minimum kod yazım ihtiyacı
 • Rol bazlı iş akışları

  Elektronik Belge Yönetim Sistemi

  • TS13298 standardına uyumluluk
  • Resmi yazışmalarda uygulanacak usül ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uyumluluk
  • Standart dosya planı uyumluluğu
  • Nitelikli elektronik imza
  • Evrak yönetimi
  • DTVT uyumluluğu
  • e-Yazışma paketi
  • KEP üzerinden yazışma

  Doküman Yönetim Sistemi

  • Kurumsal hafızanın düzenlenmesi
  • Güvenli erişim
  • Versiyonlama
  • Sistematik biçimde saklama
  • Profil Formları ile hızlı erişim
  • Check-In / Check-Out ile kontrollü erişim
  • Lokalizasyon desteği